top of page

SIPÒN NOU

DE9A9326.jpg

Mèsi bay donatè nou yo!

vil Providence.png

Nou gen anpil chans pou nou gen plis pase 300 donatè ki sipòte aspirasyon apre lekòl segondè elèv lokal Providence ak fanmi yo. Li sou enpak ou nan Rapò Anyèl 2022 nou an! 

Plis pase 10,000 chanpyon nou yo:

Fondasyon charitab fanmi Lappin

collegebound.png

Fè yon kontribisyon

Klike souisit la oswa gade pi ba a pou fason pou fè yon don taks dediktib:

Donate

Poste yon chèk

Pwomès Providence

2 Regency Plaza, Ste 4

Providence, RI 02903

Sou entènèt

Fè yon don sou entènèt.

Fon Konseye Donatè

Konbine avantaj taks ak fleksibilite. 

Fason pou w patisipe

Kit ou ap chèche pataje tan ou, lajan, oswa rezo avèk nou, gen anpil fason pou patisipe nan travay enpòtan ak enteresan sa a.

  • Fè yon kado yon sèl fwa oswa chak mwa isit la.

  • Resevwa bilten nou yo lè w abònman nan lis distribisyon imèl nou anisit la.

  • Chanpyon ekip bay pwòp ou a nan Giving Tuesday.

  • Fè nou konnen si konpayi ou bay sibvansyon oswa patwone evènman yo.
  • Volontè tèt ou oswa yon gwoup pou youn nan anpil evènman nou yo.

  • Fè yon don an kalite nan atik ki nesesè yo (mande pou yon lis).

  • Pale sou travay nou ak rezo ou a epi fè yo abònman nan imèl nou yo.

  • Re-pataje post nou yo sou rezo sosyal ou yo

  • Voye imèl nou yo bay zanmi w ak fanmi w.

 

Kontakte rpalumbo@pvdpromise.org pou plis enfòmasyon jodi a! Oswa si w pare, ou ka fè yon kontribisyon atravè youn nan metòd ki anwo yo.

Yon jèn etidyan lonje yon siy "Elèv Mwa a" ak yon kat kado pandan l ap souri

"Mwen se pwomès Providence!"

- Mateo, laj 7

bottom of page