top of page
DE9A8441.jpg

Bay Planifye

Kite yon eritaj — sonje Pwomès Providence nan testaman w. Providence Promise pral mete erv ou a nan yon kont dotasyon espesyal sou non w, ki pral itilize pou sipòte travay Providence Promise pou ane k ap vini yo. Pou mete Providence Promise nan testaman ou, sèvi ak fraz sa a: "Mwen lèg bay Providence Promise, yon òganizasyon san bi likratif ki sitiye nan Providence, Rhode Island, sòm $______ (oswa ___ %) nan rès byen mwen an.

  • Deziyen pwomès Providence kòm yon benefisyè nan yon charitable Trust.

  • Deziyen Providence Promise kòm yon benefisyè nan kontra asirans vi ou.

  • Bay byen imobilye bay Providence Promise pa mete kanpe yon byen imobilye.

bottom of page