top of page

PATENATIA

PVD Promise travay ak patnè kominotè atravè Providence pou bay fanmi ak elèv yo pwogram ak resous siplemantè. Youn nan prensip fondasyon PVD Promise se ankouraje yon ogmantasyon nan patenarya kominotè pou evite replikasyon sèvis yo. Nou kapab reyalize sa grasa kolaborasyon ak divès òganizasyon kominotè epi bay yon kantite atelye aksesib, bileng pou elèv ak fanmi nou yo. Tcheke yon lis patnè fòmèl nou yo pou ki nou kenbe MOU ak anba a (mizajou janvye 2023).

PVD Promise kolabore ak plizyè lòt òganizasyon sou yon baz kontinyèl, tankou Sojourner House, Parents Leading for Educational Equity (PLEE), ak yon kantite enstitisyon finansye atravè vil la ak Eta. Pandan n ap grandi, nou espere fè patenarya ak lòt antite lokal yo pou pote sèvis adisyonèl bay fanmi Providence.

Patnè nou yo

Logo bibliyotèk piblik Providence
a0bbabcc-5800-11ea-bc25-0e0c11758269.webp
Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè Logo RI
Harbor One.png
FLY.png
Bank Newport.png
Inspiring Minds.webp
College Visions Logo
DE9A8378.jpg

Enterese nan Patinering?

PVD Promise ta renmen aprann plis sou òganizasyon w. Tanpri kontakte csrinivas@pvdpromise.org jodi a!

bottom of page